بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/27
کل خالص ارزش دارائی ها 148,281,218,744,311 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,969 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,003,937 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,289 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 147,694,989

صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/01/24

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك مسكن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه بانك مسكن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

ندا كريميان خليفه لو، حميدرضا حداديان نيستانكي، فاطمه صفي

حسابرس:

موسسه حسابرسي حافظ گام

نمودار‌ها