بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/24
کل خالص ارزش دارائی ها 149,688,554,541,906 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,345 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,005,184 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,697 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 149,040,943

صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/01/24

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك مسكن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه بانك مسكن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

آرش اميني، ندا كريميان خليفه لو، حميدرضا حداديان نيستانكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي حافظ گام

نمودار‌ها