بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 147,298,478,133,418 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,407 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,011,185 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,365 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 146,215,407

صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/01/24

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك مسكن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك مسكن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

آرش اميني، ندا كريميان خليفه لو، حميدرضا حداديان نيستانكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها