بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 143,785,598,051,728 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,351 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,011,655 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,011,665 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 142,312,469

صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/01/24

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك مسكن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك مسكن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

آرش اميني، ندا كريميان خليفه لو، حميدرضا حداديان نيستانكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها